Meer weten ?

Zwemmen is geschikt voor iedereen die wil en kan zwemmen of het graag wil leren. Maar niet iedereen kan of wil louter competitieve zwemsport beoefenen of is ermee gestopt.

Mensen zwemmen ook omdat zij gezond willen sporten, om redding- en trainingsdiploma’s te behalen bijvoorbeeld, om aan recreatieve competities allerhande deel te nemen, zwemmen kan een brug zijn naar andere sporten, zwemmen helpt om te gaan met kleine en grotere beperkingen van het lichaam in zijn geheel. Je kan ook zwemmen en muziek combineren. Als geschoold zwemmer kan je anderen leren zwemmen, hen trainen en hen begeleiden.

Personen met een beperking krijgen hun eigen afdeling met eigen middelen in Atlandis. Het g-zwemmen kan in Atlandis groeien naar een eigen training- en begeleidingsvorm: g-sport: integratie en / naar inclusie. Het gedachtegoed achter deze aanpak heeft te maken met een basishouding in dagelijkse leven: inclusie moet waar het kan, een afwijkende aanpak slechts indien nodig. De persoon met een handicap heeft vooral mogelijkheden die toegang geven tot alle segmenten van de maatschappij (inclusie). En Atlandis begeleidt dit proces als club, als clubbestuur, als clubzwemmers en clubtrainers. Als gevolg van deze instap organiseert Atlandis eveneens inclusie projecten in en buiten het zwembad niet gebonden aan het g-zwemmen. Of ondersteunt organisaties van soortgelijke projecten.

Zwemmen is erkend als een van de beste vormen van gezonde therapie en training voor recreatie- en conditiezwemmers en voor personen met een beperking op voorwaarde dat aan de normale hygiënische voorwaarden voldaan is. Zelfs met een ernstige beperking, waardoor je denkt niet te kunnen zwemmen, kan je leren drijven in het water en komen ademen in de lucht erboven. Dat goede gevoel van zweven door het water en drijven op de golfslag van het water, is de eerste stap naar het daadwerkelijk leren zwemmen met een beperking. Afhankelijk van je beperking en de ontwikkeling van je eigenschappen zowel fysiek als psychomotorisch, kan je groeien van zwemtherapie naar het opbouwen van een aangepaste conditie waarmee je ook anderen kan helpen met zwemmen.

De beweging van het lichaam in het water geeft een gevoel van vrijheid. De bewegingen in het water kunnen zonder al te veel kracht worden uitgevoerd en toch is men lichaam en geest aan het trainen. Bovendien is er de relatieve veiligheid in het water: hierdoor is er geen kans op vallen voor de sommige zwemmers en kunnen anderen op een veilige manier aan gezonde sport doen onder toezicht van gespecialiseerde redders, trainers en begeleiders. Combineer bij Atlandis de voordelen van gezonde sport en de aangename, plezante clubsfeer en je begrijpt waarom g-zwemmen helpt bij het verhogen van de psychomotoriek, het zelfvertrouwen en het beleven van een groeiende eigenwaarde niet alleen voor jezelf als zwemmer, voor iedereen waar je elke dag mee samenleeft.

Alle personen met een beperking in de regio van Landen die graag zwemmen zijn van harte welkom. Zij worden begeleid door toegewijde trainers. Regio Landen situeert zich geografisch tussen Tienen, Hannuit, Waremme, Heers en Sint-Truiden. In principe is er voor de club geen regionale beperking.   

De hierna volgende tekst kan je ook lezen in de G-sportbrochure van de provincie Vlaams-Brabant. Deze brochure vindt op de sportdienst van uw stad of gemeente zodat eventuele geïnteresseerden onmiddellijk kunnen doorverwezen worden naar een club in de buurt!

In Landen is dat Atlandis. Atlandis is een bereikbare club voor inwoners van de omliggende Vlaams-Brabantse, Waals-Brabantse, Limburgse en Luikse gemeenten. De begeleiders / trainers komen eveneens uit deze gemeenten en zijn meertalig (Nederlands, Frans, Engels, …).

SEIZOEN 2017 - 2018

Vanaf dit seizoen werken wij samen met Bindkracht vzw.  Wij hebben daarom ook voldoende trainers en begeleiders voorzien zowel vanuit Atlandis als vanuit Bindkracht.

De training wordt opgevat zoals gebruikelijk: er wordt gezwommen in de vier stijlen, zowel in als onder water. Van de zwemmers wordt verwacht dat zij zelfstandig kunnen zwemmen, eventueel tijdelijk ondersteund door een trainer of begeleider. 

Doelgroep handicap: verstandelijk, fysiek, auditief, visueel, autismespectrum stoornis.

Bijkomend voor alle geïnteresseerden (info bij de trainers): watervrees, psychomotorische problemen, oefeningen aanvullend op een therapie, enz.

Integratievorm: g-sport en inclusie.

De g-zwemmers worden uitgenodigd voor een zwemtest.

Leeftijd: wij zoeken naar homogene groepen doorheen het zwemseizoen. Leeftijd is van ondergeschikt belang. Je moet kunnen zwemmen of het willen / kunnen leren.